Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

MARTEL VM s.r.o

900 50 Kráľová pri Senci 440

+421 903 728 060
Vrbovský Martin

vrbovsky@kotolsenec.sk

Detekcia úniku plynov a pár

 

Vykonáveme dodávku , montáž a periodickú prehliadku (revíziu)

detektorov úniku plynov a pár od uvedených výrobcov .

Ide o autonómne systémy (relé) , alebo ústerdňové systémy.

 

 

                   

GC20K, GC20N , GIC40 ...            Detektory GABA 2S11 , 2S12 , 2S13 .....

GI 30 a GR31 pre ZONA 2             Ústredňa CTS8/xx , domáci systém Hestia

prenosné detektory , GH10           GABA 2EX2 pre zóna 2 .....

 

UA11.01, UD11.01 , 

Snímače SZ 10.3x

prenosné detektory ......