Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

MARTEL VM s.r.o

900 50 Kráľová pri Senci 440

+421 903 728 060
Vrbovský Martin

vrbovsky@kotolsenec.sk

Požiarné klapky a uzávery

 

Vykonáveme , kontroly , opravy a periodické prehliadky (revízie) požiarných klapiek a uzáverov Slovenských výrobcov :

 

                                              

IMOS - Systemair  s.r.o.                                                                       Mandík Group s.r.o..  

900 43 Kalinkovo 146                                                                          Zelená ul. 21

                                                                                                940 01 Nové Zámky