Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

Regulátory RVS

25.04.2012 00:19

Charakteristika

Regulátory ALBATROS 2 RVS... Sú prístroje určené na komplexné ekvitermické riadenie vykurovacích systémov. Na strane výroby tepla umožňujú ovládať stupňové aj modulované horáky plynových kotlov, solárne kolektory, kotle na pevné palivo aj tepelné čerpadlá. Na strane spotreby riadia vykurovacie okruhy, prípravu TÚV, ohrev bazénu a chladiace okruhy.

Prístroje, ktoré komunikujú po LPB zbernici, sú po vzájomnom prepojení schopné riadiť aj rozsiahlejšie systémy s viacerými vykurovacími okruhmi, kaskádami kotlov, atď. Vďaka LPB zbernici je možné Albatros2 kombinovať so všetkými regulátormi vybavenými touto komunikáciou - Sigmagyr RVD235, RVD245, Albatros RVA4... a RVA6..., riadiace jednotky kondenzačných kotlov LMU64 a regulátory RVP....

Regulátory RVS... sú konštrukčne prispôsobené pre montáž na DIN-lištu do rozvádzača. Ovládacie prvky sa nenachádzajú na regulátore, ale na oddelenom ovládacom panely, ktorý sa montuje do výrezu na dverách rozvádzača. Izbové prístroje a snímač vonkajšej teploty sú pripojiteľné buď po drôte, alebo bezdrôtovo cez modul rádiovej komunikácie. Ovládací panel a izbové prístroje disponujú veľkým displejom s textovým menu v slovenskom jazyku.

Regulátory bez komunikácie

 
 
 

 

- RVS13.123  -  regulátor pre 1° kotol, čerpadlový vykurovací okruh, prípravu TÚV, 1 multifunkčný výstup

- RVS13.143  -  regulátor pre 1° kotol, zmiešavací vykurovací okruh, prípravu TÚV, 1 multifunkčný výstup

- RVS53.183  -  regulátor pre 1° kotol, 2 zmiešavacie vykurovacie okruhy, prípravu TÚV, 2 multifunkčné výstupytop of page

Regulátory s komunikáciou po LPB zbernici

 

Príslušenstvo regulátorov

 

- AVS75.390  -  rozširujúci modul pre regulátory RVS...

- AVS37.294  -  ovládací panel regulátora RVS...

- QAA55.110  -  izbový prístroj, pripojenie po drôte

- QAA75.611  -  izbový prístroj multifunkčný, pripojenie po drôte

- QAA78.610  -  izbový prístroj multifinkčný, rádiové pripojenie

- AVS13.399  -  sada vonkajšieho snímača teploty s rádiovým vysielačom

- AVS71.390  -  modul rádiovej komunikácie (k RVS...)

- AVS14.390  -  zosilňovač rádiového signálu (repeater)

- QAC34  -  Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm, pre LMU, RVS...

- QAD36  -  Príložný snímač teploty NTC 10 k, -30...125 °C

- QAZ36.522  -  Káblový snímač teploty NTC 10k, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra

- QAZ36.481  -  Káblový snímač teploty NTC 10k, -30...200 °C pre solárne systémy