Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

VITOTWIN 300-W mikrokogeneračná jednotka

21.05.2012 19:22

 

Mikrokogeneračná jednotka so Stirlingovým motorom

Mikrokogeneračná jednotka so Stirlingovým motorom: 1 kWel, 6 kWtep. 
Výkon kotla pre špičkové zaťaženie:: 6 až 20 kWtep.

 

Mikrokogeneračná jednotka Vitotwin 300 - Elektrická energia a teplo pre rodinný dom


Elektrická energia a teplo pre rodinný dom – Vitotwin 300-W spĺňa požiadavky modernizácie vykurovacieho zariadenia v rodinných a viacgeneračných domoch.

Kompaktné rozmery a kombinácia osvedčenej techniky umožňujú využitie kogeneračných jednotiek aj v rodinných a dvojgeneračných domoch pri výmene kotla. Mikrokogeneračná jednotka Vitotwin 300-W pokryje tepelnú potrebu budov a ideálne sa hodí k pokrytiu spotreby elektrickej energie danej základným zaťažením. V kompaktnom kryte nástenného prístroja sa ukrýva Stirlingov motor a nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W, ktorý pokryje špičkovú potrebu tepla.


Komfortné vykurovanie a využitie elektrickej energie pre vlastnú potrebu 

Mikrokogeneračná jednotka je skutočnou alternatívou ku klasickým vykurovacím systémom v prípade modernizácie vykurovacieho zariadenia. Na rozdiel od bežných plynových kotlov sa spotrebuje nielen menej energie ale naviac sa vyrobí elektrická energia pre vlastnú potrebu. Nevyužitá elektrická energia sa napája do verejnej rozvodnej siete.

Vďaka integrovanému plynovému kondenzačnému kotlu Vitodens 200-W je mikrokogeneračná jednotka sebestačným zdrojom tepla. V prípade vyššej potreby tepla pokrýva chýbajúci výkon plynový kondenzačný modul.


V zariadeniach Mikro BTE Vitotwin 300-W preberá Stirlingov motor výrobu elektriny. Bude poháňaný plynovým horákom. Pri výrobe elektriny vzniká v Stirlingovom motore teplota cca. 500 °C. To je dodatočné odpadové teplo – vedľajšia energia využiteľná na kúrenie a prípravu pitnej vody. Táto energia je vystačujúca na väčšinu času počas roka.Jednoduchý ale mimoriadne efektívny: Technický princíp

Tichý a bezúdržbový Stirlingov motor 

Stirlingov motor mikrokogeneračnej jednotky Vitotwin 300-W je hermeticky uzavretý, pracuje ticho a je takmer bezúdržbový. Tieto vlastnosti umožňujú inštaláciu v blízkosti obytných miestností. Obzvlášť hospodárne pracuje zariadenie pri ročnej spotrebe plynu minimálne 20 000 kWh a spotrebe elektriny viac ako 3000 kWh za rok. To zodpovedá potrebe priemerného rodinného domu pre jednu až dve rodiny. V prípade, že elektrina nepostačuje, špičky sa vykryjú nákupom z verejnej elektrickej siete. V opačnom prípade sa nespotrebovaná elektrina odvedie do lokálnej elektrickej siete.


Vďaka využitiu odpadového tepla z výroby elektriny je možné ušetriť až do 20% primárnej energie. Okrem toho sa takto znižujú emisie CO2, čím prispievate s mikrokogeneračnou jednotkou k ochrane klímy. V Nemecku je možné získať podporu od štátu. Takto dostanete za spálený plyn na výrobu elektriny energetickú daň naspäť.Mikrokogeneračná jednotka šetrí peniaze a dokonca k tomu ešte niečo zarobí

 

  Ideálny pre použitie pri modernizácii rodinných domov
 

 

Výhody na prvý pohľad:

 •    Paralelná výroba elektriny a tepla
 •   Minimalizácia nákladov na elektrinu
 •   Veľmi tichá prevádzka
 •   Kompaktné rozmery a veľmi priateľský z hľadiska servisu
 •   Integrovaný elektromer umožňuje odpočet pre štátne dotácie
 •   Energetická refundácia dane Stirlingovho plynového spotrebiča je možná prostredníctvom integrovaného merača plynu
 •   Bezúdržbový Stirlingov Motor
 •   Jednoduchá inštalácia (podobná nástennému plynovému kotlu)
 •   Štátne dotácie na vyrobený prúd 
 • Technické údaje:
 •   Mikrokogeneračná jednotka s integrovaným špičkovým kotlom
 •   Stirlingov Motor: 1 kWel, 6 kWth, celková účinnosť 96 % (Hs) / 107 % (Hi)
 •   Špičkový kotol: 6 až 20 kW, Stupeň využitia 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
 •   Rozmery (výška x hĺbka x šírka): 900 x 480 x 480 mm
 •   Hmotnosť: 120 kg