Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

Viessmann 2015

Viessmann 2015

Nadštandardná záruka 5 rokov / 10 rokov

5 ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW, 10-ročná záruka na teplovýmenné plochy pre kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie.

Predajom modernej a efektívnej vykurovacej techniky značky Viessmann naším obchodným partnerom sa starostlivosť o našich obchodných partnerov a ich zákazníkov pre nás nekonči. 

S cieľom reagovať na požiadavky trhu, neustále zlepšovať kvalitu a dostupnosť našich služieb, sme priniesli na slovenský trh mimoriadnu ponuku služieb „všetko v jednom“ – rozšírenú komplexnú 5-ročnú záruku na kondenzačné kotly VitodensVitocrossal a tepelné čerpadláVitocal do 35 kW.

Od 26. augusta 2013 prinášame „komponentovú“ záruku 10 rokov na všetky teplovýmenné plochy Inox-Radial na nástenné kondenzačné kotly do 150 kW, vykurovacie telesá Viessmann a podlahové vykurovanie Viessmann.

5-ročná záruka na kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann

Výhody na prvý pohľad:

-   komplexná 5-ročná záruka,

-   vyúčtovanie jedným fixným ročným paušálom,

-   pripomenutie a dohodnutie termínu ročného servisu,

-   organizácia a vykonanie ročného servisu,

-   telefonická kontrola spokojnosti s vykonaním ročného servisu,

-   bezplatné odstraňovanie záručných závad,

-   spoplatnené odstraňovanie závad nespadajúcich pod záruku,

-  hotline s havarijnou službou pre havárie (studené zariadenia) v hlavnej vykurovacej sezóne.

Ako postupovať, v prípade vášho záujmu o predĺženie záruky na 5 rokov zo strany vášho obchodného partnera a získanie balíku služieb zahŕňajúceho pravidelné prehliadky vrátane prehliadky, t.j. servisu a vyčistenia zakúpeného zariadenia, práce servisného technika, kilometrovného, spotrebného materiálu ako aj oslovovania a pripomínania potreby realizácie pravidelnej prehliadky, t.j. servisu počas celej doby trvania predĺženej záruky zo strany vášho obchodného partnera?

Celé je to veľmi jednoduché:

1.     Do 3 mesiacov od zakúpenia sa môžete rozhodnúť a podpísať servisnú zmluvu, priloženú v záručnom liste, v ktorej je potrebné vyplniť:
a) vaše iniciály a kontaktné údaje,
b) kontaktné údaje servisného technika realizujúceho uvedenie zariadenia do prevádzky,
c) výrobné číslo zariadenia a umiestnenie zariadenia,
d) uvedenie miesta a dátumu podpisu servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch),
e) podpis servisnej zmluvy (na oboch rovnopisoch).

2.     Kompletnú zložku so servisnou zmluvou, t.j. originál aj kópiu vložte po vyplnení podľa bodu 1 do priloženej obálky a zašlite poštou na adresu spoločnosti Viessmann, s.r.o., a to Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava.

3.     Po obdržaní vašej servisnej zmluvy túto podpíšeme, priradíme jej evidenčné číslo a zaevidujeme ju v našom systéme. Originál zmluvy vám zašleme naspäť. Zároveň dodržujte pokyny uvedené v záručnom liste vášho obchodného partnera za účelom splnenia všetkých podmienok predĺženia záruky.

4.     Následne vám bude podľa dátumu zakúpenia vášho zariadenia zaslaná faktúra s ročným paušálom uvedeným v servisnej zmluve za služby poskytované na základe servisnej zmluvy a to:
– pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. januára do 30. júna bude paušál splatný k 31. januáru aktuálneho roku, najskôr však k 31. januáru nasledujúcemu po uvedení zariadenia do prevádzky,
– pri zariadení uvedenom do prevádzky od 1. júla do 31. decembra bude paušál splatný k 30. aprílu aktuálneho roku.

5.     V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte v pracovné dni v čase od 08.00 do 16.30 na telefónnom čísle (02) 32 23 01 00.

10-ročná záruka na teplovýmenné plochy Inox-Radial

Pre všetky vymenníky tepla Inox-Radial v kondenzačných kotloch do 150 kW vydodané po 26. auguste 2013 platí možnosť 10-ročnej záruky na netesnosť spôsobenú koróziou.

Predpoklady:

§  platí iba s uzavrenou platnou servisnou zmluvou,

§  vykurovací systém musí spĺňať podmienky v zmysle projekčných podkladov firmy Viessmann.

10-ročná záruka na vykurovacie telesá Viessmann

Pre všetky vykurovacie telesá vydodané po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

Predpoklady:

§  možnosti a hranice použitia vykurovacích telies v zmysle normy DIN 55 900.

10-ročná záruka na podlahové vykurovanie Viessmann

Pre systém podlahového vykurovania vydodaného po 26. auguste 2013 platí 10-ročná záruka.

Predpoklady:

§  platí pri využití všetkých komponentov Viessmann, neplatí pre mechanické a elektrické komponenty.

TopInfo_k_JarnáModernizácia_ 4_2015.pdf (1040155)