NAŠA PONUKA

Uvedenie do prevádzky 

Uvedenie do prevádzky plynových kondenzačných kotlov , možnosť 5 ročnej záruky 

Servis a údržba 

Servis a údržba plynových kotlov našich zákazníkov , 
 

Opravy - poruchy 

Opravy a poruchy na vykurovacích  zariadeniach , kotlov, solárnych a fotovoltaických zariadení , automatizačnej techniky nami servisovaných zariadení a uvedených do prevádzky 


 

Automatizácia, meracia a regulačná technika

Ponúkame kompletnú automatizáciu vykurovania rodinných domov , kotolní , výmenníkových staníc s možnosťou diaľkového dozoru webserverom . Používame technológie od firiem Siemens a Honeywell . 

 

Detekcia únikov spáliteľných plynov a pár 

Dodávka s montážou , pravidelný servis a údržba kalibračnými plynmi , odstránenie závad

Detektory na zemný plyn CH4 , oxid uhoľnatý CO a čpavok NH3 .
Typy detektorov : GABA - Lexmed Čachtice , MikroTrade Dunajská Streda a J.T.O. Rožnov pod Radhoštem