Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

MARTEL VM s.r.o

900 50 Kráľová pri Senci 440

+421 903 728 060
Vrbovský Martin

vrbovsky@kotolsenec.sk

Buderus - História

 

1731
na začiatku bola vysoká pec na drevené uhlie - v nej vyrábal od roku 1731
Johann Wilhelm Buderus I. liatinu, okrem iného platne do pece.

1835    
mal podnik už päť železiarní a vyrábal kachle, ktoré už vtedy znamenali komfortné teplo. Odvtedy určuje Buderus trendy vo vykurovaní.

1881    
už v 19 storočí získal Buderus vynikajúcu povesť so stáložiarnymi kachľami. Tieto kachle boli pokladané za najspoľahlivejšie a najúspornejšie kachle na trhu.

1898    
prvé článkové liatinové kotly boli patentované a výroba prvých liatinových vykurovacích telies /radiátorov/mohla byť zahájená.

1915    
Buderus vzbudil pozornosť a obdiv prvými veľkými olejovými kotlami a v roku 1930 sa Buderus podarilo  vyrobiť ako prvý špeciálny olejový kotol.

1950    
od začiatku 50 rokov vyrába Buderus aj oceľové kotly

1958   
kvôli potrebe komfortu zákazníkov priniesol Buderus na trh nový typ kotla Logamatherm. Išlo o kombináciu liatinového kotla s integrovaným zásobníkom teplej vody.

1962    
Buderus predstavil prvé nástenné vykurovacie teleso - Buderus Juno Heizblock vtedy znamenal revolúciu v kúrenárstve.

1977    
odpovedal Buderus na rok prvej olejovej krízy nízkotepelným vykurovacím systémom Ecomatic, ktorý potreboval až o 15 % menej energie.

1981    
Ecomatic - plus, liatinový kotol, bol predstavený ako zástupca budúcej kondenzačnej technológie a nízkotepelného vykurovania  a v roku 1983 ide do sériovej výroby.

1991    
s prevzatím holandskej skupiny Nefit sa stal Buderus európskym lídrom trhu s ešte efektívnejšou kondenzačnou technológiou.

1998    
100 rokov po tom, čo železiarne Hirzenheim a Lollar obdržali prvý patent na novovytvorený článkový kotol, bol vyrobený v Lollari päťmiliónty liatinový kotol.

2002    
od začiatku solárnej technológie sa značka Buderus stala špecialistom na integráciu regeneratívnych energií vo vykurovaní.

2003    
tento rok znamenal prechod od vykurovania olejom ku kompaktným extrémne bezhlučným  závesným konštrukciám v nízkotepelných a kondenzačných vyhotoveniach.

2006    
Buderus v tomto roku oslavoval 275 rokov od svojho založenia.