Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

MARTEL VM s.r.o

900 50 Kráľová pri Senci 440

+421 903 728 060
Vrbovský Martin

vrbovsky@kotolsenec.sk

Junkers

JUNKERS_letak_jar_2015_e-mail_SK.pdf (2903241)

História

 

Junkers - Už viac ako 100 rokov experti na vykurovanie a prípravu teplej vody

Už viac ako 100 rokov zásobujeme ľudí teplom a teplou vodou. Naša história je históriou početných úspechov a technických výdobytkov.

1892 Získanie patentu na kalorimeter
1894 Kalorimeter Junkers sa osvedčil ako základ plynových kúpeľnových kachlí. Prihlásenie patentu na prietokový ohrievač.
1895 2.7. bola založená firma "Junkers & Co." Dessau, JCO
1930 Bolo zostrojené JU 52
1932 Hugo Junkers predal "Junkers & Co" spoločnosti Robert Bosch GmbH
1953 Bol postavený súčasný výrobný závod vo Wernau. Junkers zhotovoval plynové vykurovacie zariadenia ako aj regulačné a bezpečnostné zariadenia pre plynové kotly.
1968 Junkers zaviedol ako prvý výrobca piezoelektrické zapaľovanie plynových zariadení.
1978 Zavedenie plynového kotla s plynulou reguláciou výkonu.
1982 Zavedenie plynového kotla s automatickým zapaľovaním.
1989 Junkers založil spolu s tureckým partnerom ECA výrobný závod v Manise, blízko Izmiru.
1992 Získanie väčšinového podielu v spoločnosti Worcester Group plc, ktorá je lídrom na trhu vykurovacej techniky v Anglicku a taktiež spoločnosti Radson v Belgicku/Holandsku.
1993 Kooperácia s De Dietrich/Frankreich. Zavedenie novej produktovej skupiny Suprastar.
1995 Joint Venture pre vývoj a výrobu prietokových ohrievačov s čínskou firmou Guandong Shenzhou Group Co (Shunde/China).
1995 2. Júla 1995. 100 rokov Junkers.
1996 Získanie väčšinového podielu v spoločnosti e.l.m. leblanc, francúzskeho lídra na trhu vykurovacej techniky a taktiež v spoločnosti Geminox.
1996 Bosch Thermotechnik je líder na trhu závesných plynových kotlov v Európe.
1998 Lamelový horák ThermoStar vytvoril základ pre tichú prevádzku, jednoduch údržbu a dokonalé spaľovanie.
1998 Bola založená obchodná spoločnosť Junkers S. A. v Chile.
1998 Robert Bosch GmbH prevzal zostávajúce podiely v spoločnom podniku v Manise, v Turecku.
1999 Prevzatie všetkých podielov v spoločnom podniku v Shunde, China
2001 Zapáliť vodou plameň! Bosch-Thermotechnik priniesol ako prvý na svete hydrodynamický generátor ako zdroj energie na zapálenie horáka.
2004 Od roku 2004 patrí tepelná technika do BBT Thermotechnik GmbH, najväčšiemu dodávateľovi tepelnje tchniky na svete.
2008 Zmena spoločnosti BBT Thermotechnik GmbH na Bosch Thermotechnik GmbH.