Úspora - Spoľahlivosť - Prevencia

MARTEL VM s.r.o

900 50 Kráľová pri Senci 440

+421 903 728 060
Vrbovský Martin

vrbovsky@kotolsenec.sk

Vaillant

História firmy Vaillant

VAILLANT - popredný výrobca vykurovacej techniky
História 

1874

Inštalatér Johan Vaillant zakladá firmu. 
1894

Ocenený patentom za vynález plynového ohrievača vody konštrukciou “v uzatvorenom systéme”. 
1899

Zaregistrované logo firmy, veľkonočný zajac. 
1905

Vývoj ohrievača vody v závesnom prevedení, patentované pod označením „Geyser“. 
1924

Vývoj závesného kotla na kúrenie. 
1955

Od konca 2. svetovej vojny vyrobený miliónty spotrebič. 
1960

Začína výroba elektrických spotrebičov. 
1967

Vývoj kombinovaného závesného kotla. 
1974

Od roku 1974 predaných 11 miliónov spotrebičov. 
1992

Založenie dcérskych spoločností – v Československej republike, Maďarsku, Poľsku a Turecku. 
1993

Rozdelením Československa vzniká samostatné obchodné zastúpenie na Slovensku. 
1999

Jubileum, 125 rokov výročie založenia firmy, za celú dobu histórie predaných 40 miliónov spotrebičov. 
2001

Vzniká skupina Vaillant Group zastrešujúca osem významných výrobcov vykurovacích zariadení v Európe, na Slovensku aj výrobcu kotlov Protherm. 
2003

Výrobný závod Vaillant Group v Skalici sa špecializuje na výrobu stacionárnych kotlov aj pre ďalšie značky patriace do skupiny VG. 
2004

Vaillant Group otvára na Slovensku v Trenčíne nový výrobný závod na výrobu hydraulických skupín pre závesné kotly. 
2009

V závode VG Trenčín vyrobený 10 000 000 modul pre vykurovacie zariadenia.